Een zacht geruis

Kunstenaar Aline Eras maakte van de wonderlijke verzameling schelpen en koralen die op de zolder van kasteel Rosendael bewaard lagen, stillevens in combinatie met haar tekeningen. Het werk is overal in het interieur terug te vinden.

Schelpenverzameling
Aline Eras verzamelt graag dingen uit de natuur. Zo houdt ze erg van dode insecten, mossen, stenen en schelpen. Ze gebruikt deze als basis voor haar tekeningen. Vaak verzint ze al tekenend zelf een variant op een species. Deze gemuteerde levensvormen worden weer gerangschikt naar soort en ingezet voor stillevens. De wonderlijke verzameling schelpen die de kunstenaar aantrof op zolder van Kasteel Rosendael waren aanleiding voor een hele nieuwe serie tekeningen. Deze schelpenverzameling is afkomstig van de douane, die ze in beslag heeft genomen. Ze worden gebruikt voor restauratie van de schelpengalerij. Aline Eras kreeg van Geldersch Landschap & Kasteelen de volledige vrijheid om met deze schelpen en koralen stillevens te maken in combinatie met haar tekeningen.

Een Zacht Geruis is op 7 opengestelde kastelen te zien van 20 april t/m 31 oktober 2018.