Geschiedenis

Donjon

De ronde toren met vier meter dikke muren is de grootste in zijn soort die in Nederland bewaard is gebleven. In 1616 werd er een nieuw huis bijgebouwd. Dat is in de loop van de tijd vaak verbouwd en aangepast. Zo kwam er een nieuwe zijvleugel met koetshuis en stal.

Restauratie

Het kasteel kwam in 1977 in bezit van de stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen. Het was toen bijna 700 jaar onafgebroken bewoond geweest. In de jaren negentig van de vorige eeuw is het kasteel gerestaureerd in de stijl van de periode 1900-1940. Er zijn veel oorspronkelijke interieuronderdelen bewaard gebleven. Ook de schilderijencollectie met familieportretten bleef bewaard.

Bijgebouwen

De door Zocher jr. ontworpen oranjerie is de grootste in ons land die nog als winterberging voor kuipplanten functioneert. Tijdens de Tweede Wereldoorlog raakte de oranjerie zwaar beschadigd en werd afgebroken. In 1990 is ze herbouwd. De rozentuin voor de oranjerie stamt uit ongeveer 1905. De bij het kasteel gelegen boerderij is een goed bewaarde hoeve met rieten schilddak uit het begin van de 19e eeuw.

Parkaanleg

Al in de 17e eeuw had Rosendael een zeer verfijnde tuinaanleg. Door de ligging op de stuwwal kon er gebruik worden gemaakt van natuurlijk verval en stromend water. Zo legde men in formele stijl vijvers, watervallen en fonteinen aan. Vanaf 1721 werd het park verfraaid met kunstwerken. De schelpengalerij, de theekoepel en de Bedriegertjes. Het park werd in 1837 heringericht in landschapsstijl. Het kreeg een natuurlijker aanzicht met slingerende paden en bijzondere boomsoorten.

Beeld en Geluid heeft een toeristische film van 105 jaar oud online gezet. Op 2.54 min. zie je een prachtig historisch beeld van kasteel en park Rosendael met de theekoepel en werkende Bedriegertjes.

Verval en herstel

Vanaf 1945 begon een periode van verval van de tuinen. Pas in 1972 werd begonnen met het herstel van de schelpengalerij. De Bedriegertjes en het schelpengrotje zijn in de jaren negentig hersteld. Intussen was de verdwenen rozentuin opnieuw aangelegd en werden ook de waterlopen in het park hersteld. In 2003 werd de boomgaard opnieuw aangelegd. De restauratie van het interieur van de theekoepel vormde het sluitstuk van dit herstelprogramma.